אי סדירות כללית

הזזת שן טועה למקומה

הכנסת ניבים לקשת ללא עקירות

הכנסת ניבים לקשת ללא עקירות

הרחבת לסת עליונה

הרחבת לסת עליונה

חוסר של 2 חותכות צידיות

חוסר של 4 חותכות צידיות (סגירת רווחים)

יצירת מקום לשן בוקעת לא במקום והבאתה למקומה הנכון

יצירת מקום לשן בוקעת לא במקום והבאתה למקומה הנכון

יישור שיניים וניתוח הלסתות

מנשך הפוך אחורי ימני

מנשך הפוך קדמי של 4 שיניים קדמיות עליונות

מנשך הפוך קדמי של שלוש שיניים קדמיות תחתונות

מנשך הפוך קדמי שן אחת

מנשך הפוך של ניב

מנשך פתוח צדדי

מנשך פתוח צדדי

יישור שיניים וניתוח הלסתות

יישור שיניים וניתוח הלסתות