Depositphotos_6207772_m-2015
ד''ר אייל ביזאוי

ד''ר אייל ביזאוי

פריודונט - מומחה למחלות חניכיים

מחלות חניכיים ויישור שיניים

חלק השן הבולט לחלל הפה נקרא "כותרת השן" ואילו חלק השן המוסתר מהעין, אשר נתון בתוך עצם הלסת נקרא "שורש השן" (בדומה לצמח). שורשי השיניים אינם מעוגנים ישירות לעצם הלסת, אלא כל שן ושן נתונה בתוך "ערסל", המחבר את השן לעצם הלסת.

לערסל זה קוראים הליגמנט הפריודונטלי (The Periodontal Ligament או בקיצור PDL).

בהזזת שן: בחזית התנועה מופעל כח אשר גורם ללחץ על סיבי ה-PDL ולחץ זה גורם לפינוי העצם. בעורף התנועה, הכח גורם למתיחת סיבי ה-PDL, דבר היוצר מתח אשר מביא לבניית עצם.

שני התהליכים נחוצים בו זמנית על מנת לאפשר הזזת השן לכוון מסוים והבאתה למקום הרצוי בקשת השיניים.

תגובות אלה מתרחשות בצורה תקינה כל עוד החניכיים בריאות. במצב של מחלת חניכיים, המנגנון הנ"ל המחבר את השן ללסת נפגע, מה שמערער את תמיכת השן. כתוצאה מהעדר PDL בריא, התהליכים המוזכרים לעיל לא מתרחשים בצורה תקינה והתוצאה עלולה להיות הרסנית. חוסר PDL או PDL דלקתי , אינו מאפשר בניית עצם באזור ה"מתח" והשן המוזזת מאבדת בכך חלק ניכר מאחיזתה בעצם הלסת.

חשיבותה של בריאות החניכיים – מרכיב מרכזי בבריאות הפה והשיניים ובוודאי במקרה של יישור שיניים

הנאמר לעיל מדגיש את חשיבותה של בריאות החניכיים באופן שגרתי וקל וחומר במקרה של צורך ביישור שיניים. במקרה של מחלת חניכיים, חיוני לסיים תחילה את טיפול החניכיים הפעיל ורק לאחר וידוא שליטה על המחלה, ניתן להתחיל טיפול יישור שיניים.

מעבר לכך, יש לשמור על בריאות החניכיים בצורה קפדנית לאורך כל תהליך יישור השיניים, שכן נזק עלול להיגרם גם מדלקת חניכיים המופיעה תוך כדי הטיפול.

מתרפא עם רקע של מחלת חניכיים המצוי בטיפול אורתודנטי חייב להיות במעקב של מומחה למחלות חניכיים (פריודונט) לאורך כל הטיפול ולבצע תחזוקה (שיננית) בתדירות שתקבע לו. תדירות זו גבוהה ברוב המקרים מתדירות התחזוקה באופן שגרתי.

המרכיב של התחזוקה הביתית מקבל אף הוא משנה תוקף במהלך יישור השיניים. הקפדה על שימוש יומיומי באביזרים שיותאמו למתרפא על ידי הפריודונט או השיננית, קריטית לשמירה על בריאות החניכיים.

יישום ההמלצות יאפשר הן שמירה על חניכיים בריאים ותמיכת שיניים טובה והן תנאים סביבתיים מיטביים לטיפול יישור השיניים.